Terug naar home

 

     
Arbo Adviezen en Trainingen
Vertrouw op creativiteit en ervaring
 
   

Met welke arbo-vragen kunt u terecht:

In mijn CV (klik dan hier) of bij eerdere klanten/projecten (klik dan hier) kunt u zien dat we beschikken over zeer ruime en allround ervaring om de meest diverse arboproblemen aan te pakken. Schroomt u niet om te ons te bellen of te mailen met specifieke vragen (klik dan hier).

 

Producten-overzicht:

Beleid, systemen en certificatie

Opzetten arbozorgsysteem * arbo planning and control * opzetten en uitvoeren gericht verzuimbeleid * opzetten en certificeren ISO9000 (2000) systeem * opzetten en certificeren OHSAS * opzetten, bijhouden, begeleiden, certificeren VCA*, VCA**, VCU, VCO systemen voor gemeenten, bouwbedrijven, installatiebedrijven, uitzendbureaus, groenbedrijven * opzetten Groenkeur * opzetten en uitvoeren gericht RSI beleid, incl. automatisch voorlichtingsfilmpje op eerste account, inrichting werkplekken op maat, aanpak werkstress en RSI, begeleiding bij eerste klachten, behandeling RSI, * opzetten en uitvoeren gericht rookbeleid * opzetten geluidbeheerssystemen * opzetten gevaarlijke/toxische stoffenbeleid * opzetten systeem gevaarlijke stoffen, inclusief inkoop dBase, registers, instructiekaarten, beheersmaatregelen * opzetten en uitvoeren beleid machineveiligheid, incl. machine RI&E's, actieplan, beheersmaatregelen, keuringssysteem, inspectiesysteem, dBase, VGM bij inkoop * Opzetten beleid NEN3140 * keuringssysteem NEN3140 * opzetten thuiswerkbeleid, beleid telewerken * (mee) opzet CROW 129 "Handleiding Veilig Werken aan de Weg", 2002

RI&E's en milieu RI&E's

Uitvoering RI&E MKB * Toetsen RI&E (wet) * opzetten en uitvoeren digitale, dynamische RI&E en plan van aanpak * Opzet en uitvoering RI&E ASA wegvervoer * Opzetten en uitvoeren bedrijfseigen RI&E's * RI&E training en begeleiding en toetsing * RI&E's sluizen en bruggen * RI&E's als managementtool * RI&E exhibits * RI&E machines * geautomatiseerd plan van aanpak als tool voor planning en controle * Uitvoering werkplekinspecties op maat *

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Opzetten bedrijfsnoodplannen * Opzetten bedrijfshulpverleningsorganisatie, speciale aanpak voor kleinere organisaties of bedrijven * Opleiding Hoofd BHV, ploegleider BHV, BHV, EHBO * Opleidingsplan * BHV oefeningen, draaiboeken, oefenplannen * levering BHV voorzieningen en -middelen

Fysieke belasting/ RSI:

Voorlichting beeldschermwerkers preventie RSI en zelfhulp * Hulp bij beginnende klachten: binnen enkele weken weer klachtenvrij * voorlichting RSI gecombineerd met werk- en werkplekinrichting op maat * beleid verstrekking hulpmiddelen, ogentesten en beeldschermbrillen * de voorbeeldwerkplek * stoelenkeuze *

Aanpassing autoergonomie * selectie bedrijfswagens ergonomische grondslag * aanpassing cabines autobussen, trams, metro, veren * ontwerp ergonomie sneltram 51 * ontwerp ergonomie montageafdeling * ontwerp ergonomie croissantlijn * ontwerp ergonomie bulkmeathandling *

Klimaat:

Vermindering klachten droge lucht * vermindering klachten temperatuurswisselingen * vermindering klachten 'te warm' of 'te koud' * Oplossen klimaatproblemen in kantoorgebouwen * verbetering klimaatsysteem in kantoren * oplossen klimaatprobleem in werkruimtes * oplossen klimaatproblemen in dealing room * oplossing klimaatproblemen in bedieningsruimten sluizen en bruggen * oplossing klimaatproblemen bij recepties * beoordeling klimaat bij nieuwbouw en verbouw *

Geluid:

Geluidmetingen en geluidbeheersplannen * advies absorptie, isolatie, ontdreuning * advies beperking blootstelling geluid * advies geluidhinder * advies persoonlijke bescherming * register persoonlijke bescherming

Gevaarlijke stoffen/emissies stof, rook, damp, vezels:

Gevaarlijke stoffen beleid * in kaart brengen blootstellingen of emissies * metingen * beoordelingen blootstelling * beoordeling/meting ventilatie en afzuiging * periodieke controle afzuiging * advies vermindering blootstelling *

(Brand)veiligheid:

Beoordeling brandveiligheid * beoordeling machineveiligheid * RI&E machineveiligheid * adviezen veilig werken * opzet vergunningsystemen * opzet NEN3140 systeem * keuringen en inspecties * persoonlijke beschermingsmiddelen * sociale veiligheid * veilig werken op hoogte *